Документи

Статутот на СПМ е правно-нормативен документ.

Програмата на СПМ е изработена од страна на органите и раководните структури на СПМ. Истата е основата на политичката насока на СПМ.

Документи донесени на 7миот конгрес на СПМ

Превземи ја целосната верзија: Декларација од 7миот конгрес на СПМ
Превземи ја целосната верзија: Политичката активност меѓу шестиот и седмиот конгрес

Comments are closed.