Млади Социјалисти на Македонија

Млади социјалисти на Македонија, делуваат како подмладок на Социјалистичка партија на Македонија. Нивната организациска поставеност е слична со поставеноста на матичната партија.

Интернет презентација на Млади Социјалисти на Македонија: http://mladi.spm.org.mk

Претседател – Марко Тренчевски – ОО на МСМ – Куманово

Потпретседатели

Тодор Арсовски – Општинска организација Штип

Генерален секретар – Филип Спасеноски – Општинска организација Кичево

Comments are closed.