Конгрес

Документи донесени на 7миот конгрес на СПМ

Превземи ја целосната верзија: Декларација од 7миот конгрес на СПМ
Превземи ја целосната верзија: Политичката активност меѓу шестиот и седмиот конгрес
Превземи ја целосната верзија: Реферат на претседателот на СПМ, Љубисав Иванов – Ѕинго

Видео материјали од 7миот конгрес на СПМ

Comments are closed.