Надзорен одбор

Борис Пешов – Претседател
Соња Апостоловска – Потпретседател
Петре Најдов
Ацо Бошковиќ
Живко Ѕвездаковски

Comments are closed.