Раководство и републички одбор на форум на жени

Име и презиме Општина
Гордана Тошеска – Претседател Прилеп
Наташа Милковска – потпретседател Пробиштип
Светлана Алексовска Кирилова – потпретседател Куманово
Виолета Србиновска – потпретседател Тетово
Андријана Павловска – секретар Карпош
Данче Стојановиќ Аеродром
Марија Спасовска Аеродром
Благица Рускоска Берово
Бети Крстаноска Битола
Љубица Мијаковска Битола
Васка Гавровска Босилово
Валентина Ѓорѓиевска Бутел
Јулијана Стошиќ Бутел
Лејла Тасевска Валандово
Виолета Галева Велес
Флорентина Р.Шурбевска Велес
Анета Ангеловска Гази Баба
Аница Пупиноска Гази Баба
Камелија Симјановска Гевгелија
Татјана Зафироска Гостивар
Петра Славева Градско
Весна Јовановска Демир Капија
Владанка Авировиќ Ѓорче Петров
Светлана Глигорова Ѓорче Петров
Даниела Илиоска Јегуновце
Сузана Гогова Кавадарци
Радица Л. Ќурчинска Карпош
Јасминка Тасевска Кисела Вода
Перса Митровска Кисела Вода
Виолета Спасеноска Кичево
Розета Душкова Кочани
Гордана Накова Кратово
Јагода Иванова Кратово
Елеонора Димитровска Крива Паланка
Катерина Котевска Крушево
Маја Јовановска Куманово
Марија Автаровска Могила
Елена Јованов Неготино
Милена Танеска Охрид
Анета Наумовска Прилеп
Трајанка Смилевска Сопиште
Веселинка Ристовска Струмица
Јелена Апостолска Центар
Виолета Шишковска Чаир
Катерина Лазарева Чаир
Исидора Стоилкова Штип
Наташа Шијакова Штип

Comments are closed.