Генерален секретар

Љупчо Димовски

Љупчо Димовски

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Роден на 9 април 1959 година во Велес. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје. Работел на повеќе проекти и во повеќе компании како што се Технометал – Вардар и Електроиндустрија. Бил директор на јавно претпријатие “Паркови и зеленило” – Скопје и заменик министер за транспорт и врски.

Leave a Reply