Потпретседатели

jovanlazarev

Јован Лазарев

Роден на 25.11.1947 година во с.Џидимирци, Неготино.Македонец. Дипломиран машински инженер.Доктор на технички науки.

Активности во Собранието

  • Комисија за уставни прашања, заменик член
  • Комисија за надворешна политика, заменик член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

Михаил Цветков

Роден 1954 година во Кратово. Македонец. Дипломиран машински инженер. Моментално е директор во компанијата “Силекс” – Кратово Претседател на О.О. на СПМ – Кратово.

Сашко Николоски

Сашко Николоски

Роден 1971 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран инженер технолог. Моментално е директор на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп. Претседател на О.О. на СПМ – Прилеп.

Leave a Reply