Category Archives: Активности

Реплика на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (13.10.2014)

РЕПЛИКА НА ПРАТЕНИКОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СПМ ЉУПЧО ДИМОВСКИ НА ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА НА ПРВОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЕДНИЦАТА БР.17 НА СОБРАНИЕТО НА Р.МАКЕДОНИЈА, ОДДРЖАНO НА 13.10.2014 ГОД. Read More »

Излагање на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (13.10.2014)

ИЗЛАГАЊЕ НА ПРАТЕНИКОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СПМ ЉУПЧО ДИМОВСКИ ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА НА ПРВОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЕДНИЦАТА БР.17 НА СОБРАНИЕТО НА Р.МАКЕДОНИЈА, ОДДРЖАНO НА 13.10.2014 ГОД. Read More »

Дебата на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (13.10.2014)

ДЕБАТА НА ПРАТЕНИКОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СПМ ЉУПЧО ДИМОВСКИ ЗА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА НА ПРВОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЕДНИЦАТА БР.17 НА СОБРАНИЕТО НА Р.МАКЕДОНИЈА, ОДДРЖАНO НА 13.10.2014 ГОД. Read More »

Дискусија на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (09.10.2014)

ДИСКУСИЈА НА ПРАТЕНИКОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СПМ ЉУПЧО ДИМОВСКИ ЗА ПРЕДЛОГ–ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА НА СЕДНИЦАТА БР.17 НА СОБРАНИЕТО НА Р.МАКЕДОНИЈА ОДДРЖАНА НА 09.10.2014 ГОД. Read More »

Заменик министерот за здравство Јовица Андовски , свечено го отвори 7-от стоматолошки конгрес

На 10-ти октомври 2014 година, заменик министерот за здравство Јовица Андовски , свечено го отвори 7-от Конгрес на нови технологии – со работен наслов „Естетска стоматологија – уметност и наука“, односно на Стоматолошката комора на Македонија – како домаќин, на Хрватската комора по дентална медицина, Секторот за стоматологија при Лекарската комора на Словенија и Комората на доктори по дентална медицина ... Read More »

Образложение на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (16.09.2014)

Образложение на Љупчо Димовски на првото продолжение на 15 Седница на Собранието на Република Македонија, оддржана на 16.09.2014 за Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство Read More »

Дискусија на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (16.09.2014)

Дискусија на Љупчо Димовски на првото продолжение на 15 Седница на Собранието на Република Македонија, оддржана на 16.09.2014 за Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло. Read More »

Дискусија на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (01.09.2014)

Дискусија на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ на првото продолжување на 12 седницa на Собранието на Република Македонија (01.09.2014.) за Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за возила Read More »

Излагање на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ (01.09.2014)

Излагање на Љупчо Димовски, генерален секретар на СПМ на првото продолжување на 12 седницa на Собранието на Република Македонија (01.09.2014.) за Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште. Read More »