Млади Социјалисти на Македонија

Млади социјалисти на Македонија, делуваат како подмладок на Социјалистичка партија на Македонија. Нивната организациска поставеност е слична со поставеноста на матичната партија.

Интернет презентација на Млади Социјалисти на Македонија: http://mladi.spm.org.mk

Претседател – Драган Атанасовски – Општинска организација Велес

Потпретседатели

Наум Стојчевски – Општинска организација Центар

Антон Петков – Општинска организација Карпош

Генерален секретар – Златко Стојановски – Општинска организација Кратово

Comments are closed.